Fondsen en koersen

AEGON World Equity Fund

Het Fonds belegt, direct of indirect, in aandelen van beursgenoteerde ondernemingen in ontwikkelde aandelenmarkten over de hele wereld (Europa, Noord-Amerika, Japan, Aziƫ en opkomende aandelenmarkten). Het beleggingsproces is gericht op waardetoevoeging door middel van het door de Beheerder te voeren actief beleid, waarbij een deel van de portfeuille uit oogpunt van lage kosten passief beheerd wordt. Het actieve beleid wordt ingevuld door gebruik te maken van een long/short aandelen strategie.`

Doelstelling

Het beleggingsbeleid is erop gericht een hoger totaal rendement te behalen dan de benchmark.

Rendement AEGON World Equity Fund

Hieronder vindt u de intrinsieke waarde per participatie van het AEGON World Equity Fund. Op deze pagina vindt u ook de rendementen van het AEGON World Equity Fund. Het rendement wordt gepresenteerd over de laatste 1, 3, 12, 36 en 60 maanden. De gepresenteerde resultaten zijn na aftrek van de beheervergoeding.

Als onderstaande tabel n.v.t. weergeeft, dan bestaat het fonds korter dan de aangegeven rendementsperiode.

Rendementen per 10/31/2021
Rendementen in %
Lopend jaar
23.77
Afgelopen maand
5.39
Afgelopen 3 maanden
5.92
Afgelopen jaar
38.25
Afgelopen 3 jaar
16.37
Afgelopen 5 jaar
13.37
Koersinformatie
Slotkoersen in euro
01-12-2022
66.14
30-11-2022
66.72
Eigenschappen
Fondseigenschappen
Fondstype
Aandelen
Risico
5

Fondsrapportages en jaarverslagen