Maatschappijbelegging

Het Fonds belegt, direct of indirect, in aandelen van beursgenoteerde ondernemingen over de hele wereld en in obligaties genoteerd in euro, van landen die deel uit maken van de Europese Monetaire Unie. Verder wordt er belegd in de markten voor grondstoffen en in alternatieve beleggingen, zoals hedge funds en private equity. Het beleggingsproces is gericht op waardetoevoeging door middel van het door de Beheerder te voeren beleid. Enkele voorbeelden van te voeren beleid zijn: Selectiebeleid van landen, sectoren en individuele aandelen, het zo nauwgezet mogelijk volgen van de benchmark en het innemen van duration- en yieldcurve posities.

Doelstelling

Het beleggingsbeleid is erop gericht een hoger totaal rendement te behalen dan de benchmark.

Rendement Maatschappijbelegging 

Als onderstaande tabel n.v.t. weergeeft, dan bestaat het fonds korter dan de aangegeven rendementsperiode.

Rendementen per 08/31/2023
Rendementen in %
Lopend jaar
5.38
Afgelopen maand
-0.56
Afgelopen 3 maanden
2.17
Afgelopen jaar
-0.89
Afgelopen 3 jaar
3.52
Afgelopen 5 jaar
3.45
Koersinformatie
Slotkoersen in euro
22-09-2023
28.54
21-09-2023
28.57
Eigenschappen
Fondseigenschappen
Fondstype
Mixfonds
Risico
4