Uitleg over in- en uitstapkosten

In- en uitstapkosten zijn kosten die de fondsbeheerder in rekening brengt bij het instappen in- of uitstappen uit een fonds waarin wij voor u beleggen.

Stort u geld op uw beleggingsrekening?

Geld dat u stort op uw beleggingsrekening wordt volgens uw risicoprofiel belegd. Er worden dan participaties in een of twee fondsen aangekocht. Dit noemen wij instappen in een fonds. De fondsbeheerder rekent daarvoor instapkosten.

Neemt u geld op?

Dan worden er participaties verkocht. Dit noemen wij uitstappen uit een fonds. De fondsbeheerder rekent daarvoor uitstapkosten. Deze in- en uitstapkosten worden verwerkt in de koers van de fondsen. Hoe dat werkt? Dat leest u hieronder.

De in- en uitstapkosten zijn een vergoeding voor de transactiekosten die de fondsmanager maakt om beleggingen in het fonds te kopen of verkopen. Koopt of verkoopt een fondsmanager bijvoorbeeld een aandeel of een obligatie in de financiële markt? Dan betaalt de fondsmanager daar transactiekosten voor.

De fondsbeheerder streept de aan- en verkopen tegen elkaar weg

Dagelijks verzamelt de fondsbeheerder het totaal aan participaties dat aangekocht of verkocht moet worden. En hij kijkt of er daarvoor onderliggend beleggingen, zoals aandelen en obligaties, gekocht of verkocht moeten worden. Dat doet de fondsbeheerder niet allemaal stuk voor stuk. De fondsbeheerder streept het totaal aan in- en uitstap in het fonds tegen elkaar weg. En kijkt wat er netto overblijft. In vaktermen heet dat ‘netting’.

Moeten er per saldo beleggingen gekocht? Dan is er sprake van een netto instroom. Moeten er juist meer beleggingen verkocht worden? Dan noemen we dat een netto uitstroom.

Simpel gezegd, werkt dat zo:

  • Robert stapt met €6.000 in het fonds
  • Jeroen stapt met €5.000 uit het fonds
  • De netto instroom is die dag €1.000 (€6.000 – €5.000 = € 1.000)

De fondsbeheerder hoeft per saldo maar voor € 1.000 beleggingen aan te kopen in het fonds. De fondsbeheerder maakt dus alleen transactiekosten voor de netto instroom of uitstroom. Hiermee worden niet onnodig veel kosten voor in- en uitstappen in rekening gebracht.

Met ‘swing pricing’ betalen alleen klanten die in- of uitstappen

Het doel van ‘swing pricing’ is dat alleen díe klanten die in- en uitstappen daar in- of uitstapkosten voor betalen. Klanten die belegd zijn en dus niets doen betalen geen kosten.

Wordt er op een dag meer ingestapt dan uitgestapt?

Er is dan sprake van een netto instroom. Bij een netto instroom wordt de koers van het fonds met een bepaald percentage, de zogenoemde ‘swing factor’, verhoogd. Klanten die instappen betalen daardoor nét iets meer voor hun participaties. En klanten die uitstappen ontvangen dus ook nét iets meer voor hun participaties.

Wordt er op een dag meer uitgestapt dan ingestapt?

Dan is er sprake van een netto uitstroom. Bij een netto uitstroom wordt de koers met een bepaald percentage, de ‘swing factor’, verlaagd. Klanten die uitstappen ontvangen daardoor nét iets minder voor hun participaties. En klanten die instappen betalen dus ook nét iets minder voor hun participaties.

Wat ‘swing pricing’ betekent voor u? Dat hangt af van:

  • of u geld stort of opneemt;
  • of er op die dag sprake is van netto instroom of netto uitstroom; en
  • of er in het fonds beleggingen worden gekocht of verkocht

De koers wordt verhoogd of verlaagd met een ‘swing factor’

Het percentage waarmee de koers wordt verhoogd of verlaagd heet de ‘swing factor’. De swing factor is per fonds verschillend. Voor het Aegon Diversified Bond Fund is de swing factor 0,33%. En voor het Aegon Diversified Equity Fund II 0,10%. De swing factor wordt jaarlijks opnieuw door de fondsbeheerder bepaald. De fondsbeheerder kijkt hiervoor naar de werkelijk gemaakte kosten in het voorgaande jaar.