Skip to main content

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Search form

Buitenlands belastingplichtig

Vanaf 1 januari 2013 is de Amerikaanse Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) gefaseerd in werking getreden. Dit houdt in dat alle financiële instellingen in de wereld, die direct of indirect met de Verenigde Staten (VS) zaken doen, moeten nagaan of hun klanten (particulier en zakelijk) in de zin van FATCA belastingplichtig zijn in de VS. Met andere woorden: of iemand belasting moet betalen in VS. Lees meer over de criteria die hierbij horen.

Het doel van FATCA is het voorkomen van belastingontwijking door Amerikaanse belastingplichtigen. De Amerikaanse overheid wil voorkomen dat Amerikaanse cliënten vermogen in het buitenland onderbrengen (waaronder op buitenlandse rekeningen) met het doel dit buiten het zicht van de Amerikaanse Belastingdienst IRS te houden.

Vanaf 2015 gaat Aegon (bestaande) klanten met een Leven-, Hypotheek- en/of Bankproduct die belastingplichtig zijn in de VS rapporteren richting de Nederlandse Belastingdienst. De Nederlandse Belastingdienst wisselt deze gegevens uit met de Amerikaanse Belastingdienst IRS.

Common Reporting Standard (CRS)

Vanaf 1 januari 2016 is de Common Reporting Standard in werking getreden. Dit houdt in dat alle financiële instellingen in de wereld moeten nagaan of hun klanten (particulier of zakelijk) in de zin van CRS belastingplichtig zijn in het buitenland. Met andere woorden: of iemand belasting moet betalen in een ander land dan Nederland.

CRS komt voort uit de eerder ontwikkelde FATCA wetgeving. Het doel van CRS is het voorkomen van belastingontwijking.

De financiële gegevens van klanten met bepaalde Leven- en Hypotheekproducten, Pensioenproduct (‘Aegon Netto Pensioen’) of Bankproducten die ook belastingplichtig zijn in een ander land dan Nederland zullen we in het kader van CRS vanaf 2017 doorgeven aan de Nederlandse Belastingdienst. Deze wisselt de gegevens uit met de buitenlandse Belastingdiensten. Dit deden we vanaf 1 januari 2015 onder voorwaarden al voor klanten die belastingplichtig zijn in de Verenigde Staten.

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Wat betekent FATCA voor u als consument?

De criteria of u als consument belastingplichtig bent in de Verenigde Staten vindt u hier:
http://www.aegon.nl/buitenlands-belastingplichtig

Meer informatie over FATCA en CRS vindt u op https://www.aegon.nl/particulier/buitenlands-belastingplichtig en op de site van de belastingdienst: FATCA en CRS.
Meer informatie over buitenlands belastingplichtig vindt u op de pagina http://www.aegon.nl/buitenlands-belastingplichtig.

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen, een e-mail sturen of bellen met Aegon.

Wat betekent FATCA voor bedrijven?

FATCA geldt ook voor ondernemingen en bestaande zakelijke klanten
Financiële instellingen zoals Aegon moeten volgens de wet nagaan of klanten - particulier en zakelijk - belastingplichtig zijn in de Verenigde Staten. U moet dit ook zelf melden aan Aegon.

Met het formulier van de Nederlandse Vereniging van Banken kunt u zelf bepalen of uw organisatie en/of de uiteindelijk belanghebbenden belastingplichtig is/zijn in de Verenigde Staten. Het formulier vindt u hier:  www.aegon.nl/multimedia/zakelijk/algemeen/fatca-formulier.pdf
 
Blijkt uit het formulier dat uw organisatie of uiteindelijk belanghebbenden belastingplichtig is of zijn in de VS, dan stuurt u het formulier onder vermelding van FATCA op naar:
Aegon Nederland N.V.
Postbus 23001
8900 MA Leeuwarden

Welke gegevens hebben wij verder van u nodig?
Vermeld graag ook de naam van uw organisatie,  adres, vestigingsplaats en polisnummer of rekeningnummer. Uw gegevens geven we dan vanaf 2015 door aan de Nederlandse Belastingdienst. De Nederlandse Belastingdienst geeft deze gegevens door aan de Amerikaanse Belastingdienst IRS.

Meer informatie over FATCA en CRS vindt u op https://www.aegon.nl/particulier/buitenlands-belastingplichtig en op de site van de belastingdienst: FATCA en CRS.
Meer informatie over buitenlands belastingplichtig vindt u op de pagina http://www.aegon.nl/buitenlands-belastingplichtig.

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen, een e-mail sturen of bellen met Aegon.

Kan ik als ik US belastingplichtig ben een product bij Aegon afsluiten?

Vanaf 1 januari 2016 kunt u als particulier bij ons een Leven en Hypotheekproduct afsluiten
U kunt ook een Pensioen- (m.u.v. het Pensioenproduct 'Aegon Netto Pensioen') en/of Schadeproduct afsluiten, omdat deze producten niet onder FATCA vallen. Als u in het aanvraagproces voor Leven beleggingsverzekeringen, Bankproducten en/of het Pensioenproduct 'Aegon Netto Pensioen' aangeeft belastingplichtig te zijn in de VS, dan kunt u dit product niet afsluiten.

Meer informatie over FATCA vindt u op https://www.aegon.nl/particulier/buitenlands-belastingplichtig.
Meer informatie over buitenlands belastingplichtig vindt u op de pagina http://www.aegon.nl/buitenlands-belastingplichtig.

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen, een e-mail sturen of bellen met Aegon.

Wat gebeurt er als ik niet inga op het verzoek om te bewijzen of ik wel of niet belastingplichtig ben in het buitenland?

Als wij vermoeden dat u een fiscaal inwoner bent in het buitenland, dan geven we de gegevens over uw product(en) door aan de Nederlandse Belastingdienst. Deze geeft de gegevens door aan de Belastingdienst in het buitenland. Als belastingplichtige bent u zelf verantwoordelijk voor een correcte en volledige aangifte.

Meer informatie over FATCA en CRS vindt u op https://www.aegon.nl/particulier/buitenlands-belastingplichtig en op de site van de belastingdienst: FATCA en CRS.
Meer informatie over buitenlands belastingplichtig vindt u op de pagina http://www.aegon.nl/buitenlands-belastingplichtig.

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen, een e-mail sturen of bellen met Aegon.

Mag Aegon gegevens van mij rapporteren aan een buitenlandse Belastingdienst?

Het Ministerie van Financiën heeft een overeenkomst tot uitwisseling van gegevens gesloten met buitenlandse overheden
CRS en FATCA zijn in de Nederlandse wet opgenomen. Hierbij is rekening gehouden met de Nederlandse Privacywetgeving. Aparte toestemming van de klant is niet nodig. Aegon rapporteert aan de Nederlandse Belastingdienst. De Nederlandse Belastingdienst rapporteert vervolgens aan de buitenlandse Belastingdienst. Zo is de veiligheid van de informatie-uitwisseling beter gewaarborgd.

Meer informatie over FATCA en CRS vindt u op https://www.aegon.nl/particulier/buitenlands-belastingplichtig en op de site van de belastingdienst: FATCA en CRS.
Meer informatie over buitenlands belastingplichtig vindt u op de pagina http://www.aegon.nl/buitenlands-belastingplichtig.

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen, een e-mail sturen of bellen met Aegon.

Ik ben Amerikaan (US Person), maar woon al jaren in Nederland. Ik heb al die jaren geen aangifte gedaan. Wat moet ik doen?

Ook als u buiten de Verenigde Staten (VS) woont, blijft u belastingplichtig in de VS
De Amerikaanse belastingdienst IRS heeft een inkeerregeling die mogelijk op u van toepassing is. Meer informatie vindt u op de website van de Amerikaanse Belastingdienst (zoekterm: “voluntary disclosure”). Wilt u belastingadvies, neemt u dan contact op met uw belastingadviseur.

Meer informatie over FATCA en CRS vindt u op https://www.aegon.nl/particulier/buitenlands-belastingplichtig en op de site van de belastingdienst: FATCA en CRS.
Meer informatie over buitenlands belastingplichtig vindt u op de pagina http://www.aegon.nl/buitenlands-belastingplichtig.

Zie ook Ik heb een product bij Aegon en ik ben US belastingplichtig. Welke gevolgen heeft dat voor mij?

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen, een e-mail sturen of bellen met Aegon.

Ik heb een product bij Aegon en ik ben buitenlands belastingplichtig. Welke gevolgen heeft dat voor mij?

Wij geven onderstaande gegevens door aan de Nederlandse Belastingdienst:
  • Uw naam en adres,
  • Rekeninggegevens en/of polisgegevens over het vorige kalenderjaar,
  • Uw belastingnummer (Tax Identification Number) of, als u dat niet heeft, uw geboortedatum.
  • En vanaf 2016 worden ook rente, dividenden, verkoopopbrengsten en bezittingen doorgegeven.
Van ondernemingen en bestaande zakelijke klanten geven we informatie door over de entiteit zelf. En als dit van toepassing is, informatie over de uiteindelijk belanghebbende(n) van de organisatie.
 
Uitwisselen van gegevens door de Belastingdienst
De Nederlandse Belastingdienst wisselt deze gegevens uit met de Belastingdiensten van andere landen. Als belastingplichtige bent u zelf verantwoordelijk voor een correcte en volledige aangifte. Ook richting de buitenlandse Belastingdienst. Of u belasting moet betalen hangt af van uw persoonlijke omstandigheden. Als u hierover vragen heeft, kunt u het beste contact opnemen met uw (belasting)adviseur.
 
Meer informatie over FATCA en CRS vindt u op https://www.aegon.nl/particulier/buitenlands-belastingplichtig en op de site van de belastingdienst: FATCA en CRS.
Meer informatie over buitenlands belastingplichtig vindt u op de pagina http://www.aegon.nl/buitenlands-belastingplichtig.

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen, een e-mail sturen of bellen met Aegon.

Hoe kan ik doorgeven dat ik belastingplichtig ben in een ander land dan Nederland?

U kunt ons schriftelijk door middel van een formulier laten weten dat u belastingplichtig bent in een ander land dan Nederland. U vindt deze formulieren als downloads onder aan onze internetpagina www.aegon.nl/particulier/buitenlands-belastingplichtig. Uw brief, samen met het voor u van toepassing zijnde ondertekende formulier en onder vermelding van "buitenlands belastingplichtig', kunt u sturen naar Aegon Nederland N.V. Postbus 23001, 8900 MA Leeuwarden. Wilt u in uw brief ook uw naam, adres, woonplaats, geboortedatum en polisnummer vermelden?

U bent verplicht om binnen 30 dagen eventuele wijzigingen in uw situatie door te geven aan Aegon.

Meer informatie over FATCA en CRS vindt u op https://www.aegon.nl/particulier/buitenlands-belastingplichtig en op de site van de belastingdienst: FATCA en CRS.
Meer informatie over buitenlands belastingplichtig vindt u op de pagina http://www.aegon.nl/buitenlands-belastingplichtig.

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen, een e-mail sturen of bellen met Aegon.

Wat is Common Reporting Standard (CRS)?

Een mondiale standaard voor automatische uitwisseling van gegevens van financiële producten
Op 21 juli 2014 heeft de Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) in samenwerking met de G20-landen een mondiale standaard ontwikkeld voor de automatische uitwisseling van gegevens van financiële producten.

Deze wetgeving vloeit voort uit de eerder ontwikkelde FATCA wetgeving en is gericht op het voorkomen van belastingontwijking
Onder CRS worden financiële instellingen verplicht om hun klanten te identificeren en na te gaan in welk land zij belastingplichtig zijn. Daarnaast moet de financiële instelling informatie over buitenlandse belastingplichtigen rapporteren aan de nationale belastingautoriteiten.

Een groep van tot nu toe meer dan 90 landen heeft zich gecommitteerd aan de invoering van de CRS
Zij gaan vanaf 2017 via CRS onderling gegevens automatisch uitwisselen. Vanaf 1 januari 2016 moeten in Nederland de nieuwe klantidentificatieprocessen operationeel zijn.

Meer informatie over FATCA en CRS vindt u op https://www.aegon.nl/particulier/buitenlands-belastingplichtig en op de site van de belastingdienst: FATCA en CRS.
Meer informatie over buitenlands belastingplichtig vindt u op de pagina http://www.aegon.nl/buitenlands-belastingplichtig.

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen, een e-mail sturen of bellen met Aegon.

Wat betekent Common Reporting Standard (CRS) voor u als consument?

U krijgt op het aanvraagformulier voor bepaalde producten wat extra vragen
Dit is het geval als u een Leven-, Hypotheek-, Bankproduct of het Pensioenproduct ‘Aegon Netto Pensioen’ aanvraagt.

Aegon geeft deze gegevens door aan de Nederlandse Belastingdienst
Financiële instellingen zoals Aegon moeten volgens de wet nagaan of klanten - particulier en zakelijk - belastingplichtig zijn in een ander land dan Nederland. De financiële gegevens van klanten met bepaalde Leven-, Hypotheekproducten, Pensioenproduct (‘Aegon Netto Pensioen’) of Bankproducten die ook belastingplichtig zijn in een ander land dan Nederland zullen we doorgeven aan de Nederlandse Belastingdienst.

De Nederlandse Belastingdienst wisselt de gegevens uit met de buitenlandse Belastingdiensten
Dit gebeurde vanaf 1 januari 2015 onder voorwaarden al voor klanten die belastingplichtig zijn in de Verenigde Staten.

Meer informatie over FATCA en CRS vindt u op https://www.aegon.nl/particulier/buitenlands-belastingplichtig en op de site van de belastingdienst: FATCA en CRS.
Meer informatie over buitenlands belastingplichtig vindt u op de pagina http://www.aegon.nl/buitenlands-belastingplichtig.

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen, een e-mail sturen of bellen met Aegon.

Wat betekent Common Reporting Standard (CRS) voor bedrijven?

CRS geldt ook voor ondernemingen en zakelijke klanten
Financiële instellingen zoals Aegon moeten volgens de wet nagaan of klanten - particulier en zakelijk - belastingplichtig zijn in een ander land dan Nederland.

U kunt zelf bepalen of uw organisatie belastingplichtig is in een ander land dan Nederland
Dat doet u met het formulier van de Nederlandse Vereniging van Banken. U kunt hiermee zelf bepalen of uw organisatie en/of de uiteindelijk belanghebbenden belastingplichtig is/zijn in een ander land dan Nederland. Het formulier vindt u hier: www.aegon.nl/multimedia/zakelijk/algemeen/fatca-formulier.pdf

Is uw organisatie belastingplichtig in het buitenland? Stuur dan het formulier aan ons toe
Blijkt uit het formulier dat uw organisatie of uiteindelijk belanghebbenden belastingplichtig is in het buitenland, dan stuurt u het formulier ondertekend retour onder vermelding van CRS op naar:
Aegon Nederland N.V.
Postbus 23001
8900 MA Leeuwarden

Welke gegevens hebben wij verder van u nodig?
Vermeld graag ook de naam van uw organisatie, adres, vestigingsplaats en polisnummer of rekeningnummer. Uw gegevens geven we dan vanaf 2017 door aan de Nederlandse Belastingdienst. De Nederlandse Belastingdienst geeft deze gegevens door aan de Belastingdienst in het desbetreffende land.

U bent verplicht om binnen 30 dagen eventuele wijzigingen in uw situatie door te geven aan Aegon.

Meer informatie over FATCA en CRS vindt u op https://www.aegon.nl/particulier/buitenlands-belastingplichtig en op de site van de belastingdienst: FATCA en CRS.
Meer informatie over buitenlands belastingplichtig vindt u op de pagina http://www.aegon.nl/buitenlands-belastingplichtig.

Staat uw vraag er niet tussen?

Heeft u nog vragen? Wij helpen u graag.

Chat met een medewerker

U kunt direct chatten met één van onze medewerkers.

Bel met een medewerker

Onze medewerkers helpen u graag met het beantwoorden van uw vragen.

Downloads