Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Particulier Klantenservice Buitenlands belastingplichtig

Buitenlands belastingplichtig

Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)

 • Vanaf 1 januari 2013 is de Amerikaanse Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) gefaseerd in werking getreden. Dit houdt in dat alle financiële instellingen in de wereld, die direct of indirect met de Verenigde Staten (VS) zaken doen, moeten nagaan of hun klanten (particulier en zakelijk) in de zin van FATCA belastingplichtig zijn in de VS. Met andere woorden: of iemand belasting moet betalen in VS. Lees meer over de criteria die hierbij horen.
 • Het doel van FATCA is het voorkomen van belastingontwijking door Amerikaanse belastingplichtigen. De Amerikaanse overheid wil voorkomen dat Amerikaanse cliënten vermogen in het buitenland onderbrengen (waaronder op buitenlandse rekeningen) met het doel dit buiten het zicht van de Amerikaanse Belastingdienst IRS te houden.
 • Vanaf 2015 gaat Aegon (bestaande) klanten met een Leven-, Hypotheek- en/of Bankproduct die belastingplichtig zijn in de VS rapporteren richting de Nederlandse Belastingdienst. De Nederlandse Belastingdienst wisselt deze gegevens uit met de Amerikaanse Belastingdienst IRS.

Common Reporting Standard (CRS)

 • Vanaf 1 januari 2016 is de Common Reporting Standard in werking getreden. Dit houdt in dat alle financiële instellingen in de wereld moeten nagaan of hun klanten (particulier of zakelijk) in de zin van CRS belastingplichtig zijn in het buitenland. Met andere woorden: of iemand belasting moet betalen in een ander land dan Nederland.
 • CRS komt voort uit de eerder ontwikkelde FATCA wetgeving. Het doel van CRS is het voorkomen van belastingontwijking.
 • De financiële gegevens van klanten met bepaalde Leven- en Hypotheekproducten, Pensioenproduct (‘Aegon Netto Pensioen’) of Bankproducten die ook belastingplichtig zijn in een ander land dan Nederland zullen we in het kader van CRS vanaf 2017 doorgeven aan de Nederlandse Belastingdienst. Deze wisselt de gegevens uit met de buitenlandse Belastingdiensten. Dit deden we vanaf 1 januari 2015 onder voorwaarden al voor klanten die belastingplichtig zijn in de Verenigde Staten.

 

Of uw belastingplichtig bent in het buitenland leest u op onze pagina 'Bent u belastingplichtig in het buitenland?'.

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen
Wat betekent FATCA voor u als consument?
De criteria of u als consument belastingplichtig bent in de Verenigde Staten vindt u op http://www.aegon.nl/buitenlands-belastingplichtig.

Meer informatie over buitenlands belastingplichtig vindt u op onze pagina Buitenlands belastingplichtig en op de site van de belastingdienst: FATCA en CRS
Wat betekent FATCA voor bedrijven?
FATCA geldt voor ondernemingen en bestaande zakelijke klanten
FATCA staat voor Foreign Account Taks Compiance Act. Financiële instellingen zoals Aegon moeten volgens de wet nagaan of klanten belastingplichtig zijn in de Verenigde Staten (VS). 

U bepaalt zelf of uw organisatie belastingplichtig is in de VS
Of de uiteindelijk belanghebbenden. Dit doet u met het formulier onder aan onze pagina Buitenlands belastingplichtig. Blijkt dat uw organisatie of de uiteindelijk belanghebbenden belastingplichtig is of zijn in de VS? Stuur dan het formulier naar ons via www.aegon.nl/reactie/financieel of per post naar:
Aegon Nederland N.V.
FATCA
Postbus 23001
8900 MA Leeuwarden 

Uw gegevens geven we door aan de Nederlandse Belastingdienst
De Nederlandse Belastingdienst geeft deze gegevens door aan de Amerikaanse Belastingdienst IRS. Wijzigingen in uw situatie moet u binnen 30 dagen doorgeven aan Aegon.

U kun een aantal producten niet afsluiten als u belastingplichtig bent in de VS
Dit geldt voor Leven-, Hypotheek-, Bankproducten of het Pensioenproduct 'Aegon Netto Pensioen'.  

Meer informatie over buitenlands belastingplichtig vindt u op onze pagina Buitenlands belastingplichtig en op de site van de belastingdienst: FATCA en CRS
Kan ik als ik US belastingplichtig ben een product bij Aegon afsluiten?
Vanaf 1 januari 2016 kunt u als particulier bij ons een Leven en Hypotheekproduct afsluiten
U kunt ook een Pensioen- (met uitzondering van 'Aegon Netto Pensioen') of Schadeproduct afsluiten. Pensioen- en Schadeproducten vallen niet onder FATCA. Geeft u in het aanvraagproces voor Leven beleggingsverzekeringen, Bankproducten of het Pensioenproduct 'Aegon Netto Pensioen' aan belastingplichtig te zijn in de VS? Dan kunt u dit product niet afsluiten.

Meer informatie over buitenlands belastingplichtig vindt u op onze pagina Buitenlands belastingplichtig en op de site van de belastingdienst: FATCA en CRS
Wat gebeurt er als ik niet inga op het verzoek om te bewijzen of ik wel of niet belastingplichtig ben in het buitenland?
Wij geven de gegevens over uw product(en) door aan de Nederlandse Belastingdienst
Dit doen wij als wij vermoeden dat u een fiscaal inwoner bent in het buitenland. De Belastingdienst geeft de gegevens door aan de Belastingdienst in het buitenland. 
Als belastingplichtige bent u zelf verantwoordelijk voor een correcte en volledige aangifte.

Meer informatie over buitenlands belastingplichtig vindt u op onze pagina Buitenlands belastingplichtig en op de site van de belastingdienst: FATCA en CRS
Mag Aegon gegevens van mij rapporteren aan een buitenlandse Belastingdienst?
Het Ministerie van Financiën heeft een overeenkomst tot uitwisseling van gegevens met buitenlandse overheden
Common Reporting Standart (CRS) en Foreign Account Taks Compiance Act (FATCA) zijn in de Nederlandse wet opgenomen. Rekeninghoudend met de Nederlandse Privacywetgeving. Daarom is voor het uitwisselen van gegevens met buitenlandse overheden geen aparte toestemming van u nodig. 

Aegon rapporteert aan de Nederlandse Belastingdienst
De Nederlandse Belastingdienst rapporteert aan de buitenlandse Belastingdienst. De veiligheid van de informatie-uitwisseling is zo gewaarborgd.

Meer informatie over buitenlands belastingplichtig vindt u op onze pagina Buitenlands belastingplichtig en op de site van de belastingdienst: FATCA en CRS
Wat doe ik als ik Amerikaan (US Person) ben maar al jaren in Nederland woon en al die jaren geen aangifte heb gedaan?
Ook als u buiten de Verenigde Staten (VS) woont blijft u belastingplichtig in de VS
De Amerikaanse belastingdienst IRS heeft een inkeerregeling die mogelijk op u van toepassing is. Meer informatie vindt u op de website van de Amerikaanse Belastingdienst. U gebruikt hier de zoekterm: ‘voluntary disclosure’. Wilt u belastingadvies? Neemt u dan contact op met uw belastingadviseur.

Meer informatie over buitenlands belastingplichtig vindt u op onze pagina Buitenlands belastingplichtig en op de site van de belastingdienst: FATCA en CRS
Wat zijn de gevolgen voor mijn product bij Aegon als ik in het buitenland belastingplichtig ben?
Wij geven gegevens van u door aan de Nederlandse Belastingdienst
Dit zijn de volgende gegevens:
 • Uw naam en adres
 • Rekeninggegevens en/of polisgegevens over het vorige kalenderjaar
 • Uw belastingnummer (Tax Identification Number) of, als u dat niet heeft, uw geboortedatum
 • Uw rente, dividenden, verkoopopbrengsten en bezittingen
Van ondernemingen en bestaande zakelijke klanten geven we informatie door over:
 • De entiteit zelf
 • En als dit van toepassing is, informatie over de uiteindelijk belanghebbende(n) van de organisatie
De Nederlandse Belastingdienst wisselt deze gegevens uit met Belastingdiensten van andere landen
Als belastingplichtige bent u zelf verantwoordelijk voor een correcte en volledige aangifte. Ook richting de buitenlandse Belastingdienst. Of u belasting moet betalen hangt af van uw persoonlijke omstandigheden. Als u hierover vragen heeft kunt u contact opnemen met uw (belasting)adviseur.

Meer informatie over buitenlands belastingplichtig vindt u op onze pagina Buitenlands belastingplichtig en op de site van de belastingdienst: FATCA en CRS
Hoe kan ik doorgeven dat ik belastingplichtig ben in een ander land dan Nederland?
U laat ons dit schriftelijk weten
U doet dit met een formulier dat u vindt op www.aegon.nl/particulier/buitenlands-belastingplichtig. U stuurt het formulier onder vermelding van uw Aegon polis- of rekeningnummer bij voorkeur naar ons via www.aegon.nl/reactie/financieel. Of u stuurt het formulier per post naar Aegon Nederland N.V. Postbus 23001, 8900 MA Leeuwarden. U vermeldt hierbij ‘buitenlands belastingplichtig'. 

U bent wettelijk verplicht om wijzigingen in uw situatie binnen 30 dagen door te geven aan Aegon.

Meer informatie over buitenlands belastingplichtig vindt u op onze pagina Buitenlands belastingplichtig en op de site van de belastingdienst: FATCA en CRS
Wat is Common Reporting Standard (CRS)?
CRS is een mondiale standaard voor automatische uitwisseling van gegevens van financiële producten
De Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) heeft een mondiale standaard ontwikkeld voor de automatische uitwisseling van gegevens van financiële producten. Dit was op 21 juli 2014 in samenwerking met de G20-landen.

Deze wetgeving vloeit voort uit de eerder ontwikkelde FATCA wetgeving
En is gericht op het voorkomen van belastingontwijking. CRS verplicht financiële instellingen om hun klanten te identificeren. Ook zijn zij verplicht na te gaan in welk land de klant belastingplichtig is. Daarnaast moet de financiële instelling informatie over buitenlandse belastingplichtigen rapporteren aan de nationale belastingautoriteiten.

Een groep van meer dan 90 landen heeft zich gecommitteerd aan de invoering van de CRS
Zij wisselen vanaf 2017 via CRS onderling gegevens automatisch uit. Vanaf 1 januari 2016 zijn in Nederland de nieuwe klantidentificatieprocessen operationeel.

Meer informatie over buitenlands belastingplichtig vindt u op onze pagina Buitenlands belastingplichtig en op de site van de belastingdienst: FATCA en CRS
Wat betekent Common Reporting Standard (CRS) voor mij als consument?
Financiële instellingen moeten nagaan of klanten belastingplichtig zijn in een ander land dan Nederland 
Dit moet volgens de wet. Heeft u bepaalde Leven-, Hypotheek-, Bankproducten of het Pensioenproduct ‘Aegon Netto Pensioen’? En bent u ook belastingplichtig in een ander land dan Nederland? Dan geven wij uw financiële gegevens door aan de Nederlandse Belastingdienst. Bij het openen van deze producten krijgt u hiervoor op het aanvraagformulier extra vragen. 

De Nederlandse Belastingdienst wisselt de gegevens uit met de buitenlandse Belastingdiensten
Dit gebeurt vanaf 1 januari 2015 onder bepaalde voorwaarden voor klanten die belastingplichtig zijn in de Verenigde Staten.

Meer informatie over buitenlands belastingplichtig vindt u op onze pagina Buitenlands belastingplichtig en op de site van de belastingdienst: FATCA en CRS
Wat betekent Common Reporting Standard (CRS) voor bedrijven?

Financiële instellingen zoals Aegon moeten volgens de wet nagaan of klanten belastingplichtig zijn in een ander land
CRS is een mondiale standaard voor automatische uitwisseling van gegevens van financiële producten. En geldt ook voor ondernemingen en zakelijke klanten. 

U bepaalt zelf of de organisatie belastingplichtig is in een ander land dan Nederland
Of de uiteindelijk belanghebbenden. Dit doet u met het formulier onder aan de pagina Buitenlands belastingplichtig. Blijkt dat de organisatie of de uiteindelijk belanghebbenden belastingplichtig is of zijn in het buitenland? Stuur dan het formulier naar: 
Aegon Nederland N.V.
CRS
Postbus 23001
8900 MA Leeuwarden 
U vermeldt de naam van uw organisatie, het adres, de vestigingsplaats en uw polisnummer of rekeningnummer.

Uw gegevens geven we door aan de Nederlandse Belastingdienst
De Nederlandse Belastingdienst geeft deze gegevens door aan de Belastingdienst in het betreffende land. Wijzigingen in de situatie moeten binnen 30 dagen worden doorgeven aan Aegon.

Meer informatie over buitenlands belastingplichtig vindt u op onze pagina Buitenlands belastingplichtig en op de site van de belastingdienst: FATCA en CRS

Staat uw vraag er niet tussen?

Downloads