Bent u belastingplichtig in het buitenland?

Image
Man in pak staart voor zich uit denkend over het betalen van belasting

De nieuwe regelgeving inzake controle buitenlands belastingplichtig (FATCA en CRS)

De regelgeving inzake controle op buitenlands belastingplichtig valt uiteen in:

 • A. Belastingplichtig in de Verenigde Staten - Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)
 • B. Belastingplichtig in een ander land dan Nederland - Common Reporting Standard (CRS)

Meer informatie over FATCA en CRS vindt u op onze pagina ‘Buitenlands belastingplichtig’.

A. Bent u belastingplichtig in de Verenigde Staten?

Financiële instellingen moeten volgens de wet nagaan of klanten kunnen worden aangemerkt als belastingplichtig in de Verenigde Staten. 

U kunt belastingplichtig zijn in de Verenigde Staten als u voldoet aan één van de onderstaande situaties:

Lees hier meer over uw situatie

B. Bent u belastingplichtig in een ander land dan Nederland?

Financiële instellingen moeten volgens de wet nagaan of klanten kunnen worden aangemerkt als belastingplichtig in een ander land dan Nederland. U kunt belastingplichtig zijn in een ander land dan Nederland.

Bij het afsluiten van een nieuw product stellen wij u daarom enkele aanvullende vragen om dit na te gaan. Als u belastingplichtig bent in een ander land dan Nederland dan geven wij deze gegevens door aan de Nederlandse Belastingdienst.

Wanneer u belastingplichtig bent in een ander land dan Nederland, is het niet mogelijk om bepaalde producten af te sluiten. Lees meer over CRS en bekijk de veelgestelde vragen.

Lees meer over uw situatie

1. U bent een Amerikaans Staatsburger. U bent een Amerikaans Staatsburger als u voldoet aan één van onderstaande situaties;

 • U bent geboren in de Verenigde Staten;
 • U bent geboren in Puerto Rico;
 • U bent geboren in Guam;
 • U bent geboren op de Amerikaanse Maagdeneilanden;
 • U bent genaturaliseerd tot Amerikaans Staatsburger;
 • Eén van uw ouders is Amerikaans Staatsburger. Daarbij moet u ook aan overige voorwaarden voldoen voordat u Amerikaans Staatsburger bent. U vindt deze voorwaarden op www.irs.gov.

2. U heeft of had een bepaalde variant US Green Card. Vraag uw belastingadviseur naar de varianten waarbij u belastingplichtig bent in de Verenigde Staten. Of kijk voor deze specifieke informatie op www.irs.gov.

3. U bent dit jaar en de twee jaar daarvoor tenminste 183 dagen in de Verenigde Staten geweest. Daarbij worden de dagen als volgt geteld:

 • U telt alle dagen van het lopende jaar in de Verenigde Staten, en
 • U telt 1/3 van de dagen van vorig jaar in de Verenigde Staten, en
 • U telt 1/6 van de dagen in het jaar daarvoor in de Verenigde Staten. 

Daarnaast moet u ook in het huidige jaar tenminste 31 dagen in de Verenigde Staten zijn geweest. 

Voorbeeld:  

U bent van 1 maart 2012 tot 1 maart 2014 onafgebroken in de Verenigde Staten geweest, en u laat uw verzekering ingaan op 1 juli 2014. De optelsom is dan als volgt:

In 2014: alle dagen (van 1 januari tot 1 maart is 59 dagen) In 2013: 1/3 van 365 dagen is 121 dagen In 2012: 1/6 van 306 dagen is 51 dagen

Totaal: 59+121+51 dagen = 231 dagen. Dit is meer dan de vereiste 183 dagen. U voldoet dus aan de situatie. 

Bovenstaande criteria zijn echter niet volledig. Bijvoorbeeld een visum voor studenten, een diplomatenstatus of als u uw Amerikaans Staatsburgerschap hebt opgezegd kan leiden tot vrijstelling van bepaalde belastingverplichtingen. Of u kunt om andere redenen wel of niet belastingplichtig zijn in de Verenigde Staten. Twijfelt u of u hieronder valt vraag dan uw (belasting)adviseur hiernaar of kijk op www.irs.gov

Wanneer u belastingplichtig bent in de Verenigde Staten, is het niet mogelijk om bepaalde producten af te sluiten. Lees meer over FATCA. U vindt op deze pagina ook de veelgestelde vragen over FATCA.

Wanneer bent u belastingplichtig in Nederland?

Volgens de Nederlandse wet is een natuurlijke persoon fiscaal inwoner van Nederland indien zijn permanente woon- of verblijfplaats zich in Nederland bevindt. De voornaamste feiten en omstandigheden die bepalen of een natuurlijke persoon zijn permanente woon- of verblijfplaats in Nederland heeft, zijn de volgende:

 • de persoon brengt de meeste tijd door op een Nederlands adres;
 • de partner en het gezin van de persoon wonen in Nederland;
 • de persoon werkt in Nederland;
 • de persoon is verzekerd in Nederland;
 • de persoon heeft een Nederlandse huisarts;
 • de persoon is lid van een of meer Nederlandse verenigingen;
 • de kinderen van de persoon volgen een opleiding in Nederland.

Wanneer bent u belastingplichtig in een ander land?

In het algemeen is de fiscale woonplaats daar waar de natuurlijke persoon zijn permanente woon- of verblijfplaats heeft. Er zijn echter landen die afwijkende regels kennen. Welk woonplaatsbegrip in een bepaald land geldt, kunt u vinden op deze pagina van het OECD. Iedere natuurlijke persoon heeft een fiscale woonplaats voor de toepassing van de CRS en de FATCA. De wet van een land bepaalt onder welke omstandigheden een natuurlijke persoon fiscaal inwoner is van dat land.

Bij twijfel over de fiscale woonplaats kunt u het beste een belastingadviseur raadplegen.

 

Downloads