Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Wat houden de overheidsmaatregelen in?

Tweede kamer Den Haag
Particulier Klantenservice Coronavirus Wat houden de overheidsmaatregelen in?

Op 17 maart 2020 presenteerde het kabinet een noodpakket aan maatregelen om de economische gevolgen van het coronavirus te beperken. Het doel hiervan is om banen en inkomens te beschermen. En de gevolgen voor zzp’ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven zo goed mogelijk op te vangen. Wij zetten de belangrijkste maatregelen voor jou op een rij!

Dit zijn de belangrijkste maatregelen die het kabinet neemt

 • Een tijdelijke regeling om de loonkosten tegemoet te komen
  Verwacht een ondernemer omzetverlies (minimaal 20%)? Dan kan hij of zij bij het UWV voor een periode van 3 maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen. Deze tegemoetkoming bedraagt maximaal 90% van de loonsom en is afhankelijk van het omzetverlies. Er zitten 2 voorwaarden aan in de subsidieperiode:
  1. De werkgever mag geen personeel ontslaan om bedrijfseconomische redenen.
  2. De werkgever betaalt het normale salaris door aan zijn werknemers.

  Deze Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) is vanaf 6 april 2020 opengesteld bij het UWV en vervangt tijdelijk de huidige regeling Werktijdverkorting. De aanvraagperiode voor de NOW loopt tot en met 31 mei 2020.

 • Extra ondersteuning voor zelfstandige ondernemers
  Er komt een tijdelijke, versoepelde regeling om zelfstandig ondernemers te ondersteunen. Zo kunnen zij hun bedrijf voortzetten. Gemeenten voeren de regeling uit. Zelfstandigen kunnen voor een periode van 3 maanden aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud, via een versnelde procedure.
 • Uitstel van betaling bij de Belastingdienst wordt versoepeld
  Getroffen ondernemers kunnen eenvoudiger uitstel van belasting aanvragen. De Belastingdienst stopt de invorderingen dan direct. Dit geldt voor de inkomsten-, vennootschaps-, loon- en omzetbelastingen (btw). Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen, hoeven deze ondernemers niet te betalen. Het is bovendien niet nodig meteen bewijsmateriaal mee te sturen. Daar krijgt de ondernemer langer de tijd voor. De invorderingsrente - die normaal gesproken ingaat na het verstrijken van de betalingstermijn - wordt tijdelijk verlaagd van 4% naar bijna 0%. Dit geldt voor alle belastingschulden.
 • Verruiming van de regeling Garantie Ondernemersfinanciering
  Ondernemingen die merken dat ze moeilijk bankleningen en bankgaranties krijgen, kunnen gebruikmaken van de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (GO). Het kabinet heeft het garantieplafond van de GO inmiddels verhoogd van 400 miljoen naar 10 miljard euro.
 • Er komt een compensatieregeling voor specifieke sectoren
  Ondernemers die direct zijn getroffen en hun omzet in zijn geheel of gedeeltelijk zien verdwijnen, kunnen terecht bij een noodloket. Het gaat hierbij om een eenmalig forfaitair bedrag van € 4.000,-. Daarnaast heeft het kabinet de borgstelling midden- en kleinbedrijf (BMKB) verruimd en de premie die hiervoor betaald moet worden verlaagd.
 • Steun voor innovatieve en startende ondernemers
  De overheid verstrekte al leningen aan innovatieve en startende ondernemers. Het gaat om de Vroege Fase Financiering (VFF) en het Innovatiekrediet (IK). Ondernemers die door de crisis getroffen zijn, kunnen nu uitstel van aflossing en rentebetaling krijgen voor een periode van zes maanden (van 1 april jl. tot 1 oktober). Daarnaast wordt voor de VFF de rente voor deze periode opgeschort.

Meer weten? Verdiep je verder in de maatregelen!

Update Coronavirus

We houden de ontwikkelingen goed in de gaten. Op onze pagina Coronavirus lees je meer over wat het coronavirus betekent voor jouw product(en) bij Aegon.

Meer over het Coronavirus en mijn producten

Deze pagina is laatst gewijzigd op 17 april 2020.