Overslaan en naar de inhoud gaan
Weten wat Aegon met uw informatie doet? Bekijk ons nieuwe Privacy Statement.
Ok

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Regeling Fund-Safe 2018

Veelgestelde vragen

Wat betekent het voor mijn compensatie uit de regeling Fund-Safe 2018 als mijn verzekering al is beëindigd?
We hebben berekend hoe hoog de belegde waarde op de datum van beëindiging was geweest met de marktconforme risicopremie
Dit hebben we vergeleken met de bruto uitkering op de einddatum. Het verschil tussen de herrekende belegde waarde en het bedrag dat we bruto hebben uitgekeerd, is de eventuele compensatie.

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen op Mijn Aegon.

Hoe is de compensatie voor Regeling Fund-Safe 2018 berekend?
Wij hebben de ingehouden risicopremies opnieuw berekend
We hebben ze vergeleken met een premie die marktconform was op het moment dat u met uw product begon. Bij het bepalen van de marktconforme risicopremies zijn we uitgegaan van dezelfde omstandigheden, zoals de leeftijd van de verzekerde, de looptijd en het verzekerd kapitaal. Vervolgens hebben we berekend hoe hoog de belegde waarde op de rekendatum was geweest met de herrekende risicopremies. Als de belegde waarde dan hoger was geweest, compenseren wij het verschil. 

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen op Mijn Aegon.

Waar kan ik de compensatie van Regeling Fund-Safe 2018 zien?
U vindt de compensatie in de brief die u van ons heeft ontvangen of nog ontvangt
Het compensatiebedrag ziet u ook op het jaaroverzicht dat u in februari 2020 ontvangt. De compensatie hebben we toegevoegd aan de belegde waarde. U kunt de belegde waarde dagelijks inzien in Mijn Aegon. De koersen wisselen dagelijks. Daarom is het exacte bedrag van de bijstorting niet te zien.

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen op Mijn Aegon.

Verandert mijn overlijdensrisicopremie door deze de Regeling Fund-Safe 2018?
Komt uw verzekeringsvorm in aanmerking? Dan rekenen we vanaf de herberekening van uw overlijdensrisicopremie direct met de lagere risicopremies. U vindt deze in het jaaroverzicht dat u ieder jaar in februari ontvangt. 

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen op Mijn Aegon.

Waarom heb ik een overlijdensrisicoverzekering in mijn Fund-Safe-NVG product?
U heeft ervoor gekozen om in uw verzekering een uitkering bij overlijden mee te verzekeren. Als de verzekerde voor de einddatum overlijdt, keren wij het verzekerde bedrag bij overlijden uit. Voor die overlijdensrisicodekking houden wij overlijdensrisicopremies in.

Heeft u geen belang meer bij een overlijdensrisicodekking in uw verzekering? Dan kunt u de vaste overlijdensrisicodekking in uw verzekering beëindigen. We raden u aan om dit eerst te overleggen met uw adviseur. Als uw verzekering is verpand, is voor het verlagen van de overlijdensrisicodekking toestemming van uw pandhouder (meestal uw hypotheekverstrekker) nodig. 

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen op Mijn Aegon.

Betaal ik belasting over deze compensatie vanuit Regeling Fund-Safe 2018?
De compensatie kan gevolgen hebben voor uw belastingaangifte
We maken de compensatie van uw beëindigde levensverzekering over naar de betaalrekening.
Was uw beëindigd product een lijfrenteverzekering? Bij uitkeringen uit een lijfrenteverzekering zijn wij wettelijk verplicht belasting in te houden. Dit geldt ook voor compensaties.
Was uw beëindigde product een kapitaalverzekering? De compensatie keren wij belastingvrij aan u uit. Was de uitkering van uw kapitaalverzekering vrijgesteld van belastingheffing? Dan hoeft u ook over de compensatie geen belasting te betalen. Heeft u over de uitkering van uw kapitaalverzekering belasting betaald? Dan betaalt u ook over de compensatie belasting. In het jaar van uitbetaling geeft u dit bedrag in uw belastingaangifte op. U vult dit bedrag dan in onder box 1: inkomen uit werk en woning. 

Heeft u een vraag over uw eigen product? Dan kunt u inloggen op Mijn Aegon.