Procedure fiscaal vriendelijke kapitaaloverdracht

Image
Kapitaaloverdracht

Heeft u bij Aegon kapitaal opgebouwd en wilt u dit geld (tussentijds) fiscaal geruisloos laten overboeken naar een andere financiële instelling?

Wij en de andere financiële instelling zullen dit verzoek dan zo spoedig mogelijk volgens het Protocol Stroomlijning Kapitaaloverdrachten (PSK) afhandelen. Hieronder leest u meer hierover. Met fiscaal geruisloos wordt bedoeld dat het nieuwe product een fiscale voortzetting is van het bestaande product. Daardoor hoeft u tussentijds niet met de Belastingdienst af te rekenen.

Protocol Stroomlijning Kapitaaloverdrachten (PSK)

De leden van het Verbond van Verzekeraars en de Nederlandse Vereniging van Banken hebben (werk)afspraken gemaakt om de waardeoverdracht van verzekerings-, bank- of beleggingsproducten zo snel mogelijk uit te voeren.
Deze afspraken zijn vastgelegd in het Protocol Stroomlijning Kapitaaloverdrachten. In dit protocol staat dat na ontvangst van alle benodigde documenten het kapitaal binnen 14 dagen fiscaal geruisloos wordt overgedragen aan de andere aangesloten financiële instelling. Duurt dit langer, dan heeft u recht op een rentevergoeding.  

Op de websites van de Nederlandse Vereniging van Banken en het Verbond van Verzekeraars leest u meer over het Protocol Stroomlijning Kapitaaloverdrachten. 

Op deze sites staan ook alle banken en verzekeraars die volgens dit protocol werken. 

Hoe zorgt u voor een snelle kapitaaloverdracht?

Om geld (tussentijds) fiscaal geruisloos te laten overboeken naar een andere financiële instelling, hebben wij een aantal documenten van u nodig:

  • Klik hier voor een kapitaaloverdracht uit een verzekering
  • Klik hier voor een kapitaaloverdracht uit een bancair spaarproduct
  • Wilt u een kapitaaloverdracht uit een Aegon Bankspaarhypotheek, ga dan naar uw adviseur.