Kapitaaloverdracht uit een verzekering

Voor een fiscaal geruisloze kapitaaloverdracht uit een verzekering hebben wij onderstaande nodig

 • Een door jezelf ondertekende brief
 • Een kopie van je identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs)
 • Een kopie van een rekeningafschrift, niet ouder dan drie maanden. Hierop moeten je naam, datum en rekeningnummer duidelijk leesbaar zijn. Je kunt de bedragen onleesbaar maken.* 
 • Bij tussentijdse beëindiging: een ingevulde en ondertekende akkoordverklaring.
 • Bij overlijden: een bewijs van overlijden en/of een verklaring van erfrecht
 • Bij verpanding: toestemming van de pandhouder 

Bij tussentijdse beëindiging van je overeenkomst sturen wij je een waardeoverzicht en akkoordverklaring. Je vult de akkoordverklaring in, ondertekent deze en stuurt deze naar ons terug. Na ontvangst voeren wij de overdracht uit.

In de brief vermeld je het volgende

 • Je polisnummer
 • De naam van de nieuwe aanbieder
 • Het polis- of rekeningnummer van de nieuwe aanbieder (als deze bekend is)
 • Je naam
 • Je handtekening

* Wij hebben dit niet nodig bij een overdracht naar Aegon Bank.

Zie eventueel ook: Hoe download ik een rekeningafschrift.

Stuur de brief digitaal naar ons toe

Je brief en de kopieën kun je eenvoudig en veilig toesturen via het webformulier levens- en beleggingsverzekeringen uploaden.