Te veel ontvangen pensioen terugbetalen. Hoe werkt dat?

Aegon doet er alles aan om uw pensioen dat is toegezegd door uw werkgever goed te administreren. Helaas gaat er ook wel eens iets fout. Bijvoorbeeld doordat we verkeerde gegevens ontvangen hebben. De hoogte van uw pensioen wijkt in dat geval af van de hoogte zoals bepaald in uw pensioenreglement. Het kan zijn dat u hierdoor teveel pensioen ontvangt. In een dergelijke situatie wordt u gevraagd dit pensioen terug te betalen. Hieronder leest u hoe Aegon hiermee omgaat.

Image
Man kijkt uit over water en denkt na over hoe hij zijn te veel betaalde pensioen kan terugbetalen

1. We nemen altijd contact op

Als u teveel pensioen heeft ontvangen, dan nemen wij altijd contact met u op. Dit kan per brief of telefonisch zijn. Wij vertellen om welk bedrag het gaat, en gaan met u in gesprek om vast te stellen hoe we hiermee omgaan. Dit doen we ook als we een te hoog pensioen dat nog niet is uitbetaald corrigeren. Heeft u een brief ontvangen en wilt u telefonisch contact neemt u dan contact met ons op via 088 344 1234.

2. Verrekenen of terugbetalen

U ontvangt dan een bepaalde periode minder pensioen. Soms moet u ook (een deel van) het teveel ontvangen pensioen direct of in termijnen terugbetalen. Dit is bijvoorbeeld het geval als we het teveel betaalde bedrag niet binnen maximaal 6 maanden kunnen verrekenen.

3. Terugbetalen: we kijken naar uw persoonlijke situatie

Als we de vordering niet kunnen verrekenen dan vragen we u om het terug te betalen. We bespreken wat een redelijke termijn is voor de terugbetaling. We houden hierbij rekening met uw kosten voor levensonderhoud. Ook kunt u zich indien nodig financieel voorbereiden.

4. Wat als ik juist te weinig pensioen heb ontvangen

Heeft u in plaats van teveel juist te weinig pensioen ontvangen? Dan verhogen wij uw pensioenuitkering tot het bedrag waarop u recht heeft. Het bedrag dat u te weinig ontvangen heeft, maken we in één keer aan u over. Dat doen we binnen 6 maanden.

5. Pensioenkapitaal

Soms heeft u bij Aegon een pensioenkapitaal opgebouwd waarmee u vervolgens pensioen heeft ingekocht, bij Aegon of bij een andere pensioenuitvoerder. Blijkt dit pensioenkapitaal achteraf te laag te zijn, dan doen wij een nabetaling. Met deze nabetaling wordt vervolgens extra pensioen voor u ingekocht. Wij doen geen nabetaling als de nabetaling kleiner is dan € 10,-. Blijkt dit pensioenkapitaal achteraf te hoog te zijn, dan overleggen we als dit pensioenkapitaal meer dan € 200,- te hoog was. We overleggen eerst met de pensioenuitvoerder waarbij u pensioen heeft ingekocht. Als we vervolgens van mening zijn dat u het teveel ontvangen pensioen moet terugbetalen, nemen we contact met u op.

6. Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met de financiële regeling die is getroffen, kunt u bezwaar maken. Uw klacht wordt behandeld volgens de Aegon klachtenprocedure.

Veelgestelde vragen

Je krijgt je pensioen uiterlijk op de 25e van de maand op je rekening
Dit geldt voor de meest voorkomende maandbetalingen. In onderstaand overzicht zie je op welke data je pensioen wordt bijgeschreven op je rekeningnummer. Dit gebeurt meestal eind van de middag. 

Staat je pensioen niet op onderstaande datum op je rekening?
Dan ontvang je je maanduitkering uiterlijk de 25e van de maand. De pensioenen worden in de middag bijgeschreven.

Januari24/01/2023
Februari23/02/2023
Maart23/03/2023
April24/04/2023
Mei24/05/2023
Juni22/06/2023
Juli24/07/2023
Augustus24/08/2023
September22/09/2023
Oktober24/10/2023
November23/11/2023
December21/12/2023


Als je in het buitenland woont duurt het langer
Woon je in het buitenland? Dan krijg je je pensioen later dan aangegeven in bovenstaande tabel. Het uitbetalingsproces naar een buitenlandse bank duurt namelijk langer.

De uitkeringstermijn is niet te wijzigen
De werkgever waar je je pensioen opbouwde heeft de uitkeringstermijn bepaald. De uitkeringstermijn staat vast en is niet meer te wijzigen. We kennen de volgende termijnen:
Per maand: zie bovenstaande tabel
Per kwartaal: de betaaldata van maart, juni, september en december
Per half jaar:  de betaaldata van juni en december
Per jaar: de betaaldatum van december