Ben ik met de Aegon Doorlopende Reisverzekering verzekerd voor vervangend vervoer tijdens mijn vakantie?

U bent verzekerd voor autohulp bij onvoorziene omstandigheden 
Om voor een vergoeding in aanmerking te komen moet u toestemming hebben van Aegon Schade Service (u kunt ons bereiken op telefoonnummer +3188 344 00 000. Wij staan 24 uur per dag voor u klaar). 

Verzekerde bedragenBasisAllrisk
De kosten van het huren van een gelijkwaardig(e) motorrijtuig of
toer-/vouwcaravan tot maximaal
€ 500,-€ 1.500,-
De kosten om uw bagage, uw motorrijtuig of de toer-/vouwcaravan terug naar
Nederland te brengen. Dat noemen wij repatriëring. Het genoemde bedrag geldt
voor alle verzekerden samen. Wij vergoeden maximaal
€ 500,-€ 1.500,-
Sleepkosten. Wij vergoeden maximaal€ 250,-€ 250,-
Dit vergoeden wij alleen als uw eigen of een gehuurd motorrijtuig voor of tijdens de reis vanuit Nederland naar het buitenland onbruikbaar is geworden en niet binnen 48 uur bruikbaar kan worden gemaakt. Is het motorrijtuig 8 jaar of ouder? Dan heeft u alleen dekking als:
  • er een APK-keuringsbewijs kan worden overgelegd dat geldig was toen het motorrijtuig onbruikbaar werd en;
  • u een bewijsstuk kunt overhandigen waaruit blijkt dat het motorrijtuig een kleine of grote beurt heeft gehad. Deze kleine of grote beurt mag niet langer dan één jaar voor het begin van de reis zijn uitgevoerd.