Bent u ontslagen of uit dienst gegaan toen u ziek was?

U heeft mogelijk recht op een arbeidsongeschiktheidspensioen in de pensioenregeling van uw oude werkgever
Bent u ontslagen of uit dienst gegaan toen u ziek was? En bent u na twee jaar ziekte arbeidsongeschikt verklaard?
Dan heeft u mogelijk tóch recht op arbeidsongeschiktheidspensioen vanuit de pensioenregeling van uw oude werkgever. En op voortzetting van uw pensioenopbouw. Vanaf het moment dat u ziek werd. Wij kijken dit graag voor u na. Neem contact met ons op via www.aegon.nl/klantenservice