De AOW-leeftijd is verschoven. Gaat mijn pensioen nu ook eerder in?

De pensioendatum van uw werkgeverspensioen staat vast en verandert niet automatisch
De startdatum van uw pensioenuitkering is afgesproken met uw werkgever. Dit heet de pensioendatum.
Het is goed mogelijk dat uw pensioen deels eerder óf later ingaat dan uw AOW-uitkering. U vindt de startdatum van uw pensioenuitkeringen in uw Uniforme Pensioenoverzichten (UPO) en in Mijn Aegon.

U mag de pensioendatum van uw werkgeverspensioen uitstellen of vervroegen
Is de pensioendatum van uw werkgeverspensioen later dan uw AOW? Bijvoorbeeld op 67 of 68 jaar? Dan kunt u ons vragen om uw pensioen te vervroegen. Stuur ons uw verzoek via www.aegon.nl/pensioendocumenten-opsturen of neem contact met ons op. Is de pensioendatum van uw werkgeverspensioen eerder dan uw AOW? Dan krijgt u enkele maanden vóór de start van uw pensioen een brief van ons. Hierin staat wat de mogelijkheden zijn om uw pensioendatum uit te stellen. Bijvoorbeeld naar de datum dat uw AOW-uitkering start.