Is de Ockto app wel veilig?

Ockto gaat uit van twee belangrijke principes:
  • U zit aan het stuur en bepaalt of u de opgehaalde informatie wilt doorsturen aan uw financiële dienstverlener. 
  • Er wordt geen informatie opgeslagen door Ockto. Zodra u Ockto stopt wordt alle informatie uit het Ockto platform verwijderd.
Ook nadat u de informatie heeft doorgegeven aan uw financiële dienstverlener, blijft er geen informatie bewaard in het Ockto platform. 

Ockto is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP)
Tevens voldoet Ockto aan de hoogste security eisen.

Let altijd op waar u apps zoals Ockto of apps voor mobiel bankieren gebruikt
Het beste kunt u gevoelige informatie niet opvragen op open netwerken, zoals een wifi-netwerk in een restaurant.