Geldt het eigen risico op mijn AOV ook bij het coronavirus?

Ja, de eigen risicotermijn geldt ook als u zich arbeidsongeschikt meldt door het coronavirus. De eigen risicotermijn vindt u terug op het polisblad.