Heb ik recht op een vergoeding als ik vanwege vertraging later aankom op mijn vakantiebestemming?

Je komt in aanmerking voor een vergoeding als je: 

  • allrisk verzekerd bent of bij de basisdekking de aanvullende dekking Annulering hebt afgesloten. Op je polisblad in Mijn Aegon lees je of je deze dekking hebt meeverzekerd; 
  • je vervoermiddel (boot, bus, trein of vliegtuig*) meer dan 8 uur vertraging heeft opgelopen door onvoorziene weersomstandigheden of technische problemen; én
  • je reis- of het huurarrangement langer dan drie dagen duurt. 

*In bepaalde gevallen heb je recht op een vergoeding van je vliegmaatschappij op basis van de Europese verordering. Het is belangrijk dat je daar op tijd een claim indient. De eventuele vergoeding die je van hen ontvangt, trekken wij af van de vergoeding die je van ons ontvangt.

Het is afhankelijk van de duur van de vertraging welke vergoeding je ontvangt 
Heb je:

  • 8 tot 20 uur vertraging? Dan vergoeden wij een dag.
  • 20 tot 32 uur vertraging? Dan vergoeden wij twee dagen.
  • langer dan 32 uur vertraging? Dan krijgt u 3 dagen vergoed. Dit is de maximale vergoeding.
Mis je een aansluitende vlucht, bus- of treinverbinding?
Neem dan contact op met onze alarmcentrale op +31 88 344 00 00. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar.