Heeft een echtscheiding effect op de gegevens op mijn pensioenoverzicht?

Op uw pensioenoverzicht en in Mijn Aegon ziet u een totaaloverzicht van uw pensioen
De cijfers die u in Mijn Aegon ziet zijn inclusief het deel voor uw ex-partner. Het pensioenoverzicht is namelijk bedoeld om een totaal overzicht te geven van wat er op uw naam en geboortedatum aan pensioen is verzekerd. Meestal is het deel van uw partnerpensioen dat voor uw ex-partner is wél van het overzicht verwijderd. Het nabestaandenpensioen dat nog verzekerd is, is dus lager dan vóór uw echtscheiding.

Het deel van uw pensioen dat voor uw ex-partner is leest u in onze brief
Deze brief ontvangt u als uw echtscheiding bij ons is verwerkt. Het is erg belangrijk dat u deze brief goed bewaart.