Heeft mijn pensioen invloed op mijn toeslag of uitkering?

Als uw pensioen ingaat heeft dit invloed op toeslag of uitkering
Gaat u met pensioen? En krijgt u tot nu toe een toeslag of uitkering? Dan kan het zijn dat uw toeslag of uitkering wordt gekort of zelfs stopt. Kijk hiervoor op de website van de uitkerende instantie. Voor pensioen en uw ww-uitkering kijkt u bijvoorbeeld op de website van het UWV