Hoe meld ik mijn partner aan in de pensioenregeling van mijn (oud) werkgever?

Uw werkgever meldt uw partner aan bij Aegon
In uw pensioenreglement staat wanneer uw partner recht heeft op partnerpensioen. Om uw partner aan te melden hoeft u alleen uw werkgever te informeren. Goed om te weten: In sommige pensioenregelingen is aanmelding van uw partner verplicht. Kijk daarom altijd even in uw pensioen 1-2-3 in Mijn Aegon. Geef de volgende gegevens aan uw werkgever door:
  • Uw deelnemernummer (dit vindt u op uw Uniform Pensioenoverzicht of in Mijn Aegon)
  • De naam en voorletters van uw partner
  • De geboortedatum van uw partner
  • Het geslacht van uw partner
  • Het BSN van uw partner
  • De ingangsdatum van uw samenlevingsverband
  • Het soort samenlevingsverband
U kunt de gegevens ook zelf aan ons doorgeven
We ontvangen uw partneraanmelding graag via de pagina: Partner aanmelden voor pensioen.

Bent u al met pensioen?
Dan kunt u uw partner alleen aanmelden als uw partners was volgens het pensioenreglement vóór u met pensioen ging. Werd u partners na uw pensionering? Dan heeft uw partner geen recht op partnerpensioen.