Hoe sterk is de vaste daling bij het Aegon Uitkerend Beleggingspensioen?

Dat hangt af van je beleggingsprofiel. Je vindt de huidige dalingspercentages onder het kopje 'Je beleggingen' op www.aegon.nl/berekenen-ubp. Verandert je beleggingsprofiel? Dan gebruiken we de vaste daling die hoort bij je nieuwe profiel. 

Goed om te weten: de vaste daling kan niet hoger worden dan de percentages die we vastleggen op je polis. Lager kan wel. Dat komt doordat er een wettelijk maximum is voor de vaste daling. Dat maximum kan onder meer veranderen door wijzigingen in de marktrente. Daarom toetsen we elk jaar op 1 januari of je dalingspercentage nog voldoet aan het maximum. Is dat niet zo? Dan verlagen we je vaste daling. Kunnen we het jaar daarna weer het gewone percentage gebruiken? Dan doen we dat.