Hoe wijzig ik mijn rekeningnummer voor mijn Garantie Inkomen?

Fijn dat je ons op de hoogte stelt. Zo blijven we je uitkering uit Aegon Garantie Inkomen op het juiste rekeningnummer storten.
Je geeft je verzoek online aan ons door:

  • Zet hierin je naam, adres en woonplaats, polisnummer(s) en je oude en nieuwe rekeningnummer.
  • Stuur ook een kopie van je rekeningafschrift - niet ouder dan 3 maanden - van het nieuwe rekeningnummer mee. Het is belangrijk dat de naam van de begunstigde en het rekeningnummer hierop goed zichtbaar zijn. Bedragen mag je gerust onzichtbaar maken.
 

Stuur je ingescande verzoek, of een foto hiervan, in via dit webformulier  
We passen het rekeningnummer binnen tien werkdagen aan en je krijgt hier bevestiging van.