Hoe wordt de hoogte van de uitkering bij blijvende invaliditeit vastgesteld?

Welke uitkering je ontvangt is afhankelijk van het verzekerd bedrag en de mate van blijvende invaliditeit 
Een arts stelt de mate van invaliditeit vast. Verlies je een compleet orgaan of lichaamsdeel, of kun je deze niet meer gebruiken? Dan krijg je een percentage van het bedrag dat je verzekerd hebt. In de voorwaarden kun je deze percentages terugvinden. Is er sprake van gedeeltelijk verlies? Dan is de uitkering gebaseerd op een gedeelte van het genoemde percentage dat voor jou van toepassing is.

Voorbeeld
Stel, je hebt pakket 1 waarmee je bij blijvende invaliditeit verzekerd bent voor € 50.000,-. En je bent na een ongeval volledig doof geworden aan één oor. Dan zie je in de voorwaarden dat hiervoor een percentage van 25% geldt. Je ontvangt dan 25% van € 50.000,-, dit is € 12.500,-. Heeft de arts vastgesteld dat je bijvoorbeeld voor de helft doof bent aan één oor (50%), dan geldt een percentage van 12,5% (dat is de helft van 25%). Je ontvangt dan 12,5% van € 50.000,- dit is € 6.250,-.