Kan Aegon om gegevens vragen als de Wwft niet van toepassing is?

Naast de Wwft zijn er ook andere wetten die van belang zijn. Iedere verzekeraar moet op grond van de Sanctiewetgeving zijn relaties identificeren. Door het vastleggen van de identiteit is het mogelijk om een controle tegen de sanctielijsten uit te voeren. Bij uitbetaling moet naast de identiteit van de verzekeringnemer ook de identiteit van eventuele uitkeringsgerechtigde worden gecontroleerd.

Ook als de Wwft niet van toepassing is, kunnen we in bepaalde gevallen gegevens opvragen. Bijvoorbeeld bij Aegon Schadeverzekering N.V. De Wwft is niet van toepassing maar relaties worden bij aanvang en doorlopend tegen sanctielijsten gescreend.