Kan ik bezwaar maken tegen automatische waardeoverdracht van mijn kleine pensioen?

Nee, u kunt geen bezwaar maken. Het automatisch overdragen van pensioen is een wettelijk recht van pensioenuitvoerders door de nieuwe wet.