Kan ik het afkopen van mijn klein pensioen uitstellen?

Afkoop van uw klein pensioen kunt u uitstellen tot uw AOW-datum
Belastingtechnisch heeft dit alleen zin als uw AOW-datum in een ander kalenderjaar ligt dan de pensioendatum van uw klein pensioen.

U kunt uitstel vragen met het afkoopfomulier dat u van ons krijgt
Wij ontvangen het afkoopformulier of een ondertekende brief graag ingescand via ons webformulier Pensioendocumenten opsturen. Dat kan ook via Mijn Aegon. Na inloggen kiest u voor 'Mijn Pensioen'. U vindt de uploadlink dan aan de rechterkant. Noteer uw deelnemernummer en de nieuwe pensioendatum. Dit is de 1e van de maand, na uw AOW-datum. U krijgt van ons een bevestigingsbrief.