Kan ik het saldo van mijn Aegon Ontslagvergoeding Sparen overdragen naar mijn stamrecht B.V.?

U kunt een waardeoverdracht van het saldo van uw Aegon Ontslagvergoeding Sparen naar een stamrecht B.V. doen
Dit kan met het totale saldo of een deel van uw saldo. Wij voeren de waardeoverdracht uit, als wij van u een verklaring van de Belastingdienst ontvangen. Uit deze verklaring moet blijken dat Aegon:

  • niet meer inhoudingsplichtig is
  • niet meer aansprakelijk is voor de revisierente bij overheveling van het saldo naar uw eigen B.V.