Kan ik mijn Aegon (Nabestaanden) Lijfrente Uitkeren of Aegon Ontslagvergoeding Uitkeren afkopen?

U kunt uw rekening niet tussentijds beëindigen 
Uw Aegon Lijfrente Uitkeren, Aegon Nabestaanden Lijfrente Uitkeren of Aegon Ontslagvergoeding Uitkeren wordt automatisch beëindigd nadat u uw laatste uitkering heeft ontvangen. Dit geldt ook als u de rekening wilt beëindigen om de waarde over te dragen naar een andere aanbieder.