Krijg ik een overzicht arbeidsongeschiktheidspensioen als ik niet meer in dienst ben?

Zodra je uit dienst bent, stopt het arbeidsongeschiktheidspensioen automatisch. Je hoeft hiervoor niets te doen. Je  krijgt alleen nog een overzicht over het jaar voor je uit dienst ging. Ben je ziek uit dienst gegaan? Dan blijf je verzekerd zolang je arbeidsongeschikt bent.