Krijg ik voor elk polisnummer inloggegevens voor het Werkgeversportaal?

Ons Werkgeversportaal werkt op klantniveau
U krijgt één set inloggegevens. Ook als u meerdere polisnummers van ons Gezond Werkplan heeft. De voorwaarde is wel dat al uw polisnummers onder hetzelfde klantnummer vallen.