Mag Aegon gegevens van mij rapporteren aan een buitenlandse Belastingdienst?

Het Ministerie van Financiën heeft een overeenkomst tot uitwisseling van gegevens met buitenlandse overheden
Common Reporting Standart (CRS) en Foreign Account Taks Compiance Act (FATCA) zijn in de Nederlandse wet opgenomen. Rekeninghoudend met de Nederlandse Privacywetgeving. Daarom is voor het uitwisselen van gegevens met buitenlandse overheden geen aparte toestemming van u nodig. 

Aegon rapporteert aan de Nederlandse Belastingdienst
De Nederlandse Belastingdienst rapporteert aan de buitenlandse Belastingdienst. De veiligheid van de informatie-uitwisseling is zo gewaarborgd.

Meer informatie over buitenlands belastingplichtig vindt u op onze pagina Buitenlands belastingplichtig en op de site van de belastingdienst: FATCA en CRS