Moet ik ook werknemers met een nulurencontract of oproepcontract aanmelden voor het Aegon Gezond Werkplan?

Met het Aegon Gezond Werkplan verzekert u in principe al uw werknemers
Ook mensen met een nulurencontract of oproepcontract. Voor ons is iemand een werknemer als u voor deze persoon premie voor de werknemersverzekeringen betaalt.