Onder welke voorwaarden kan ik 106% van mijn woningwaarde lenen?

Ga je energiebesparende voorzieningen treffen? Dan mag je wat meer lenen dan alleen de waarde van je woning.

De spelregels:
  • Je lening mag niet hoger zijn dan 106% van de waarde van je woning ná verbouwing.
  • Vooraf geef je bij ons met een gevalideerd taxatierapport aan welke energiebesparende maatregelen er genomen gaan worden.
  • Voor de energiebesparende voorzieningen krijg je een apart energiedepot dat alleen aan energiebesparende voorzieningen besteed mag worden.
  • Een leningdeel met een energiedepot los je annuïtair of lineair af in maximaal 30 jaar.
  • Heb je een lening met NHG? Dan mag de hoogte daarvan – inclusief de besparende voorzieningen – niet hoger zijn dan €376.300,-.