Verandert de hoogte van mijn pensioenindexatie als ik uit dienst ga?

Bij sommige werkgeverspensioenen verandert de indexatie na dienstverlating
Wat er voor u verandert leest u in het pensioenreglement dat hoort bij uw werkgeverspensioen. Uw pensioenreglement vindt u in Mijn Aegon. Kies bovenin uw scherm voor 'Documenten' en vervolgens voor 'Pensioen'.