Voor wie geldt de Wwft?

De wet- en regelgeving in Nederland legt financiële instellingen verplichtingen op. Doel? Zorgen dat de financiële dienstverlening veilig en betrouwbaar blijft. In artikel 1a van de Wwft staat een opsomming van de partijen voor wie de wet geldt:
  • Banken;
  • Andere financiële instellingen (beleggingsinstellingen, pensioenuitvoerders, levensverzekeraars, betaaldienstverlener, en meer);
  • Alle natuurlijke personen, rechtspersonen of vennootschappen die handelen in het kader van hun beroepsactiviteiten waarop de Wwft van toepassing is (accountants, advocaten, belastingadviseurs, bemiddelaars, trustkantoren en meer).

Vind hier de volledige lijst: Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme volledige lijst hier

Op grond van deze wettelijke regelingen is Aegon verplicht klantonderzoek te doen. Werk je mee aan het onderzoek? Dan help je ons enorm.