Waarom is de loonheffingskorting niet toegepast op mijn uitkering?

Iedere werknemer en uitkeringsgerechtigde heeft recht op loonheffingskorting. Door deze korting betaalt u minder loonheffing.

De loonheffingskorting mag maar door één instantie worden toegepast
Vanaf uw AOW leeftijd zorgt de Sociale Verzekeringsbank voor de uitbetaling van de AOW-Uitkering en past daarbij de loonheffingskorting altijd toe. Uw AOW leeftijd kunt u vinden op de website van de SVB.

Aegon past daarom standaard de loonheffingskorting niet toe
Wilt u toch dat Aegon de loonheffingskorting toepast? Hiervoor gebruikt u het formulier Model opgave gegevens voor de loonheffingen van de Belastingdienst. U stuurt dit formulier naar ons via het webformulier Documenten Financial Services opsturen. U vinkt 'loonheffing' aan om uw 'Model opgave gegevens voor de loonheffingen' te uploaden.