Waarom is het partnerpensioen niet meegenomen in de waardeoverdracht?

Partnerpensioen voor een ex-partner is uitgesloten van waardeoverdracht
Is een deel van uw partnerpensioen apart gezet voor een ex-partner? Dan gaat dit partnerpensioen niet mee bij een waardeoverdracht van uw pensioen. Dit blijft staan bij de pensioenuitvoerder waar het is opgebouwd. Dit is wettelijk zo bepaald.