Waarom identificeert Aegon mij bij de uitkering van mijn levensverzekering?

We identificeren omdat we zeker willen weten dat we naar de juiste persoon uitkeren 
Daarnaast is het een verplichting van de Nederlandse Bank. De gegevens bewaren wij in het klantdossier. Voert een toezichthouder een controle bij ons uit? Dan kunnen wij laten zien dat we de uitkering overmaken naar de juiste persoon. Dit staat in de Sanctiewet en de Wet ter voorkoming van Witwassen en Financiering van Terrorisme (WWFT). 

Stuur ons een kopie van de voorkant van je paspoort, identiteitskaart of rijbewijs én een kopie van je rekeningafschrift
Hiermee identificeren we je. En de kopie rekeningafschrift gebruiken we om bij het overmaken van de uitkering, je naam en rekeningnummer te checken. Let je op het volgende?
 
  • Zorg dat de kopie van je geldige identiteitsbewijs goed leesbaar is. Je pasfoto mag je vervagen of zwart maken. Tip: Gebruik de KopieID app van de Rijksoverheid
  • Je rekeningafschrift is niet ouder dan drie maanden en mag ook een uitdraai van internetbankieren zijn of een goed leesbare foto hiervan.
  • Zorg dat je naam, datum en het rekeningnummer goed leesbaar zijn. Andere gegevens mag je gerust onleesbaar maken. 
 
Belastingplichtig in een ander land dan Nederland?
Woon je in het buitenland of ben je (ook) fiscaal inwoner van een ander land dan Nederland, dan vragen we je het formulier Bepalen fiscaal inwonerschap in te vullen.

Stuur deze documenten digitaal naar ons toe
Je uploadt de documenten in Mijn Aegon of je stuurt de ingescande documenten of een goed leesbare foto naar ons toe via dit webformulier