Waarom staan op het pensioenoverzicht andere bedragen dan op het jaaroverzicht?

Een pensioenoverzicht laat uw pensioen zien per deelnemernummer
Op uw pensioenoverzicht ziet u per pensioenregeling of werkgever wat u aan pensioen krijgt. Het is het pensioen dat onder één deelnemernummer in onze adminstratie staat.  Het is goed mogelijk dat u meerdere pensioenoverzichten krijgt. Op een pensioenoverzicht staan alleen bruto bedragen.

Een jaaroverzicht geeft een totaal overzicht
Op uw jaaroverzicht staat het totaal aan pensioenuitkeringen dat u het afgelopen jaar van Aegon ontving. Dit is mogelijk pensioen uit meerdere pensioenregelingen van uw werkgever of  uit meerdere dienstverbanden. Op een jaaroverzicht staan de bruto bedragen, de fiscale inhoudingen én de netto bedragen.