Waarom verschillen de bedragen op het jaaroverzicht van mijn uitkerende product dit jaar met vorig jaar?

De Belastingdienst wijzigt jaarlijks de hoogte van de inhoudingen
De inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (ZVW) en de loonheffingspercentages zijn gewijzigd per 1 januari.
U vindt de loonheffingspercentages in 
de Groene Tabel van de belastingdienst.