Waarom zie ik een ander bedrag op de aanmaning dan in de rekening-courant van mijn pensioenregeling?

De premie voor de nieuwe maand is al inbegrepen in het rekening-courantsaldo
Kreeg u een herinnering of aanmaning? Hierop staan alleen de bedragen die al langer dan een maand openstaan.