Waarom zie ik in mijn Uniform Pensioenoverzicht andere koopkrachtbedragen dan in Mijn Aegon?

In uw Uniform Pensioenoverzicht ziet u de bedragen van 31 december van het vorige jaar. Dit is dus een momentopname. Maar de koopkracht van uw pensioen wordt elke 3 maanden opnieuw berekend. Deze actuele bedragen ziet u in Mijn Aegon. Daarom ziet u verschillende bedragen.