Wanneer kan ik mijn ouderdoms- en partnerpensioen uitruilen?

U kunt een deel van uw ouderdomspensioen of partnerpensioen uitruilen
Uitruilen is het inwisselen van de ene soort pensioen voor de andere soort: bijvoorbeeld uw partnerpensioen inwisselen voor extra ouderdomspensioen. Partnerpensioen is het pensioen voor uw partner in geval u komt te overlijden. U kunt dus extra ouderdomspensioen ontvangen door uw partnerpensioen uit te ruilen. Of u kunt extra partnerpensioen ontvangen, door uw ouderdomspensioen uit te ruilen.

Er zijn twee momenten waarop uitruil mogelijk is
Dat is als eerste bij beëindiging van een dienstverband. Op dat moment kunt u een deel van uw ouderdomspensioen uitruilen naar partnerpensioen.
Als tweede kunt u op het moment dat uw pensioenuitkering gaat starten meestal ook uw partnerpensioen omruilen voor meer ouderdomspensioen. Het moet dan wel een uitruilbaar partnerpensioen zijn. Op beide momenten krijgt u van Aegon informatie over uw uitruilmogelijkheden.

Een eenmaal gemaakte keuze kan niet teruggedraaid worden
Nadat u uw keuze heeft gemaakt, kunt u deze niet meer terugdraaien. Informeer uzelf daarom goed voordat u deze beslissing neemt.