Wanneer krijg ik mijn afkoopbedrag bij Aegon van Nierop?

Je krijgt de uitbetaling ongeveer zes weken na dat we je verzoek hebben gekregen
Check of we je juiste rekeningnummer hebben. Zo niet, dan stuur je ons je juiste rekeningnummer in een ingescande, getekende brief naar avnlijfrente@aegon.nl.
Een foto van je brief mailen mag ook. 

Meer informatie? Zie Aegon van Nierop