Wanneer ontvang ik de uitkering van mijn Aegon (Nabestaanden) Lijfrente Uitkeren of Aegon Ontslagvergoeding Uitkeren?

De uitkeringstermijn, frequentie en de datum van de eerste en laatste uitkering vindt u in Mijn Aegon
U vindt deze informatie in Mijn Aegon bij ‘Periodieke uitkeringen’. U ontvangt uw uitkering altijd achteraf. Dit betekent dat u de eerste uitkering een jaar, half jaar, kwartaal of maand na de gekozen ingangsdatum ontvangt. Het duurt één tot twee werkdagen voordat de uitkering op uw tegenrekening staat.