Wat is Aegon Ontslagvergoeding Uitkeren?

Met Aegon Ontslagvergoeding Uitkeren laat u uw ontslagvergoeding uitkeren in termijnen
Als u kiest voor Aegon Ontslagvergoeding Uitkeren ontvangt u periodiek een vast bedrag. U kiest in welke termijnen u de uitkering ontvangt: iedere maand, ieder kwartaal, ieder half jaar of ieder jaar. Aegon houdt de belasting in op het bruto bedrag, u ontvangt het netto bedrag.

Meer informatie over Aegon Ontslagvergoeding Uitkeren vindt u op www.aegon.nl/particulier/pensioen-inkomen/ontslagvergoeding-uitkeren/.