Wat is belangrijk om te weten over bijzonder partnerpensioen?

Uw ex-partner heeft recht op het partnerpensioen dat is opgebouwd tot de datum van einde van uw samenlevingsverband
Dit wordt in de wet het 'bijzonder partnerpensioen' genoemd. Het bijzonder partnerpensioen keren wij uit aan uw ex-partner, wanneer u overlijdt. 
 
Er is altijd recht op bijzonder partnerpensioen bij eindiging van een huwelijk of geregistreerd partnerschap
In het pensioenreglement staat of er recht is op bijzonder partnerpensioen bij einde van samenwonen. U kunt het reglement opvragen bij uw werkgever.

Het is mogelijk om afstand te doen van bijzonder partnerpensioen
Dat regelt u in een echtscheidingsconvenant of met een afstandsverklaring. Deze keuze moet bij ons bekend zijn vóór u met pensioen gaat.

Een nieuwe partner heeft recht op het partnerpensioen dat wordt opgebouwd vanaf de beëindiging van uw eerdere samenlevingsverband
Krijgt u een nieuwe partner ná uw pensioendatum? Dan is er voor deze partner geen recht op partnerpensioen.