Wat betekenen de voorbeeldrendementen in mijn beleggingsinformatie van mijn levensverzekering?

In de beleggingsinformatie zie je het historisch, het standaard 4% en het pessimistisch rendement
Voor het berekenen van de voorbeelden van de opbrengst op de einddatum maken wij gebruik van voorbeeldrendementen. Hiervan staat de opbrengst vermeld.
Deze rendement zijn bruto rendementen. Dit betekent dat het bruto rendement het fondsrendement is vóór aftrek van de kosten van de fondsbeheerder.

Standaard rendement van 4%
Het rendement van 4% is voor alle aanbieders gelijk. Dit maakt het je gemakkelijk om de producten van diverse aanbieders met elkaar te vergelijken.

​Het historisch rendement
Het historisch rendement is afgeleid van de rendementen die wij in het verleden hebben behaald. Deze wordt jaarlijks aangepast en afhankelijk van de ontwikkelingen naar boven of naar beneden bijgesteld.

Het pessimistisch rendement
Het pessimistisch rendement is het rendement dat behaald zou kunnen worden bij een pessimistische ontwikkeling van de financiële markt. Het pessimistisch rendement is afhankelijk van het soort beleggingsfonds dat je hebt en van de looptijd die nog rest. Omdat de duur van de verzekering elk jaar korter wordt, wordt het pessimistisch rendement elk jaar lager.

De percentages geven inzicht in uw gewenste doelvermogen
De percentages geven inzicht in welke rendementen behaald moeten worden om een bepaald doelvermogen te kunnen bereiken. Zie je op je jaaroverzicht dat het gewenste doelvermogen naar verwachting niet gaat lukken? Neem dan contact op met je adviseur.