Wat betekent een garantiebedrag in mijn levensverzekering?

Met een garantie op einddatum in je beleggingsverzekering krijg je een gegarandeerd bedrag uitgekeerd
Ongecht de beleggingsresultaten. Weten of jij een garantiebedrag hebt op de einddatum van je polis? Dit zie je terug in je jaarlijkse beleggingsinformatie en in Mijn Aegon

Een wijziging in je verzekering heeft invloed op het garantiebedrag
Wijzig je bijvoorbeeld je premiebedrag, dan berekenen we opnieuw het gegarandeerde bedrag. De garantie kan hoger of lager worden of helemaal komen te vervallen.