Wat is Common Reporting Standard (CRS)?

CRS is een mondiale standaard voor automatische uitwisseling van gegevens van financiële producten
De Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) heeft een mondiale standaard ontwikkeld voor de automatische uitwisseling van gegevens van financiële producten. Dit was op 21 juli 2014 in samenwerking met de G20-landen.

Deze wetgeving vloeit voort uit de eerder ontwikkelde FATCA wetgeving
En is gericht op het voorkomen van belastingontwijking. CRS verplicht financiële instellingen om hun klanten te identificeren. Ook zijn zij verplicht na te gaan in welk land de klant belastingplichtig is. Daarnaast moet de financiële instelling informatie over buitenlandse belastingplichtigen rapporteren aan de nationale belastingautoriteiten.

Een groep van meer dan 90 landen heeft zich gecommitteerd aan de invoering van de CRS
Zij wisselen vanaf 2017 via CRS onderling gegevens automatisch uit. Vanaf 1 januari 2016 zijn in Nederland de nieuwe klantidentificatieprocessen operationeel.

Meer informatie over buitenlands belastingplichtig vindt u op onze pagina Buitenlands belastingplichtig en op de site van de belastingdienst: FATCA en CRS