Ben ik verzekerd voor het vallen of (om)stoten van mijn spullen?

Ja, met de allriskdekking van de Aegon Doorlopende Reis- en Inboedelverzekering ben je hiervoor verzekerd
Zo ben je met de Aegon Doorlopende Reisverzekering allrisk verzekerd voor het vallen of (om)stoten van bagage tijdens je vakantie. Je hebt een eigen risico van €100,-, dit eigen risico kan je ook afkopen. Met de Aegon Inboedelverzekering allrisk ben je verzekerd bij vallen of (om) stoten van:
  • audio-, visuele en computerapparatuur. Het eigen risico is € 0,- als je de apparatuur via Aegon Schade Service laat herstellen. Als het apparaat niet gerepareerd kan worden of als het buiten Aegon Schade Service wordt hersteld, is het eigen risico € 250,-.
  • andere inboedel (niet audio-, visuele en computerapparatuur). Je hebt een eigen risico €100,-. Dit eigen risico kan je afkopen.
Met de basisdekking van de Aegon Doorlopende Reis- en Inboedelverzekering ben je niet verzekerd voor vallen of (om)stoten van spullen. Kijk voor de precieze dekking en uitsluitingen altijd op je polisblad en in de polisvoorwaarden.